"บริหารองค์กร"

บริหารองค์กรยุคใหม่ มองความหลากหลายเป็นเรื่องสำคัญ

จำเป็นไหม “ความหลากหลายในที่ทำงาน” ? ถอดบทเรียน จาก Yell Advertising เอเจนซี่ไทย บริหารองค์กร อย่างไรให้สำเร็จได้บนความแตกต่าง