"LGBT"

เมื่อความหลากหลายทางเพศเหมือนสี Gradient ชวนมอง LGBTQ+ ให้ไม่ต่างจากเธอหรือเขาและตัวเราเอง

ภาพจำ LGBTQ+ ของคุณคืออะไร?   ต้องสวยแบบมิสทิฟฟานี่ เต้นเก่ง หรือ ตลกจนโดดเด่นหรือเปล่า แต่แท้จริงแล้วเราทำความเข้าใจตัวตนของทุกคนไม่ว่าจะเพศอะไรกันมากแค่ไหน