Huawei P30 Pro โหมด Dual view ถ่ายวิดีโอสองจอ ใกล้ใช้ได้แล้ว

ข่าวดีมาแล้ว! ใครเป็นสาวก Huawei P30 Pro เตรียมตัวให้พร้อม ฟีเจอร์ถ่ายวิดีโอพร้อมกันสองจอ 2 ระยะ ใกล้ใช้ได้จริงแล้วค่ะ