รู้จัก “Thairath AR” กับ เฟื่องลดา

“รู้ก่อน ได้เปรียบกว่า” เป็นหลักการของโลกธุรกิจ เพราะถ้าศึกษาดีพอ เลือกเอาเทคโนโลยีใหม่ๆที่เหมาะ มาปรับใช้กับองค์กร พร้อมเริ่มทำก่อน ก็สามารถนำหน้าคู่แข่งได้ไม่ยากเพราะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่หันไปเสพข้อมูลข่าวสาร/ความบันเทิงจากโลกอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น หรือการมาของ Facebook Live ที่ทำเอาโทรทัศน์ต้องปรับตัวกันยกใหญ่

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThairathAR เพื่อใช้ร่วมกับหนังสือพิมพ์ได้ที่ http://hyperurl.co/thairathar ทั้งระบบ iOS และ Android 

แสดงความเห็น