ขีดเส้นแบ่งระหว่างงานกับพักผ่อน

ทุกวันนี้เมื่อเปิดฟีดในโซเชียลมา
ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายครั้ง ก็อ่านเรื่องเล่นและเรื่องงานไปพร้อมๆกัน
ข่าวคราวของเพื่อนก็อยากอัพเดท
สาระน่ารู้จากเพจก็อยากติดตาม

เรากำลังผสมทุกเรื่องปนเปกันไปหมด
แอบเปิด Facebook เล่นในเวลางาน
แชทคุย Line เรื่องงานในเวลาค่ำ
งานที่มีก็ผุดขึ้นมาไม่สิ้นสุด
ทุกครั้งที่พักผ่อนวันหยุด ก็รู้สึกไม่พอซักที 

Credit : www.unsplash.com

ถ้าเกิดอาการแบบนี้แสดงว่า
เราอาจกำลังทำหลายอย่างพร้อมกันมากเกินไป จนไม่ได้ทำทั้งงานและพักอย่างเต็มที่
สิ่งที่ควรทำ คือ ‘แยก’
Leave Work at Work, Leave Home at Home

การขีดเส้น (boundary) ไม่เพียงแต่สร้างขอบเขตระเบียบวินัยการทำงานและพักเท่านั้น
แต่ยังเป็นการสร้างกติกาในชีวิตด้วย 
ในสนามกีฬามักมีเส้นบนพื้นขีดไว้ให้นักกีฬารู้เขตแดนของตัวเอง
เมื่อเล่นตามกติกา รู้อาณาเขต เกมก็เล่นไปได้ราบรื่น

เกมชีวิตก็ไม่ต่างกัน หากเราขีดขอบเขต กำหนดกติกา เราจะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ขึ้น
เวลาพัก ไม่คิดเรื่องงาน เวลางานไม่แอบลักไก่พัก

Credit : www.unsplash.com

ลอง…
แยก  โต๊ะทำงาน Analog กับ Digital
แยก   เวลากินข้าวคุยเล่น กับ ประชุมคุยงาน
แยก   แอพทำงาน กับ แอพเกมและช็อปปิ้ง
อ่านกรุ๊ปคุยงานเวลากลางวัน  แชทคุยเล่นเป็นหลักในตอนกลางคืน

หากเราไม่กำหนดขอบเขตให้ชัดเจน สิ่งที่เรามักพลาดบ่อยๆ คือ ‘เวลาไหลรวมกัน’
ทำงานไม่ทันแล้วไปเร่งทำวันหยุด
เวลาพักผ่อนไม่มี นอนดึก ตื่นสาย ไปทำงานแบบไม่สดชื่น
ชีวิตกระทบกันไปมาเหมือนโดมิโนที่ล้มครืนตามกัน

หากไม่อยากให้เวลาไหล อย่าข้ามอาณาเขต เคารพเวลาพักและทำงานของตัวเอง
Let’s Set Healthy Boundaries
& Don’t Cross the Line !

ที่มา:
http://www.oprah.com/health/work-life-balance-building-boundaries-between-your-job-and-your-home/all

 

แสดงความเห็น