ยกระดับสินค้าวิสาหกิจชุมชน ด้วย วิทยาสศาตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม

ของรอบตัวที่เรามองข้ามอาจจะเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งมีค่าได้นะคะ ถ้าเราเอามาวิจัยและพัฒนา เราก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าจากสิ่งเหลือใช้ค่ะ เช่น เปลี่ยนกากกาแฟให้กลายเป็นสบู่กาแฟ โดยการปรับสูตรเบสท์สบู่ให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และส่งนักออกแบบ มาออกแบบในเรื่องของแพ็คเก็จจิ้งให้กับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รักศาลาไทยท่าศาลาค่ะ ทำให้นอกจากที่มีสินค้าเดิมเช่น กาแฟสด  และกาแฟคั่ว ก็เลยได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มประเภทเครื่องสำอางเพิ่มเข้ามาอีก ซึ่งทำให้สร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ

การต่อยอดสินค้า พัฒนาสินค้า สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ถ้าใครที่สนใจในเรื่องของการทำธุรกิจต่อยอด ก็สามารถสมัครเข้ามาได้ที่โครงการของกลุ่ม คูปองวิทย์นะคะ นอกจากต่อยอดแล้วยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าของกลุ่มได้อีกด้วย ทั้งยังสามารถเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ออกไปมากมาย ทำให้สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย

สำหรับงาน Thai Tech Expo 2018 ยังเปิดโอกาสให้พื้นที่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเข้าร่วมงานครั้งนี้นะคะ นอกจากจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว ยังช่วยในการหาช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ประกอบการด้วย ทำให้ผู้ประกอบการมีพื้นที่ในเรื่องของทางการตลาดมากขึ้น ทำให้มีโอกาสพบปะกับลูกค้ารายใหม่ๆ ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูล หรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่งาน Thai Tech Expo 2018 เทคโนโลยีพร้อมใช้ พัฒนาไทยยั่งยืน วันที่ 4-8 กรกฎาคม ฮอลล์ 101-102 ไบเทค บางนา จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แสดงความเห็น